.

 

Velkommen til

 

Taastrup Billard Klub

 

Klubben er en aktiv sportsklub under Den Danske Billard Union og Dansk Idrætsforbund.

Billard er jo en fantastisk sport uanset om man dyrker den på eliteplan eller på hobbyplan, og
klubben tilbyder mange muligheder for at dyrke den "ædle" sport i vore velindrettede lokaler i
Taastrup Kulturcenter.

Klubben har 6 kegleborde og 1 carambolebord. (Alle helmatch)

 

Indkaldelse til Generalforsamling:

 

 TAASTRUP BILLARD KLUB

Taastrup, den 20. februar 2017

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Taastrup Billard Klub indkalder herved til ordinær generalforsamling
i klubbens lokaler

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af stemmeudvalg
3 Optælling af stemmeberettigede
4 Formandsberetning
5 Turneringslederberetning
6 Regnskabsberetning
7 Indkomne forslag
8 Fastsættelse af ydelser
9 Valg til bestyrelsen
10 Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant
11 Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
- i skriftlig form - være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen

Taastrup Billard Klub' s bestyrelse