.

 

Velkommen til

 

Taastrup Billard Klub

 

Klubben er en aktiv sportsklub under Den Danske Billard Union og Dansk Idrætsforbund.

Billard er jo en fantastisk sport uanset om man dyrker den på eliteplan eller på hobbyplan, og
klubben tilbyder mange muligheder for at dyrke den "ædle" sport i vore velindrettede lokaler i
Taastrup Kulturcenter.

Klubben har 6 kegleborde og 1 carambolebord. (Alle helmatch) 

   
 
       
          Taastrup, den 29. Decenber 2019
    EKSTRAORDINÆR
    GENERALFORSAMLING
             
På grund af den nuværende formand Mogens Steen's ønske om
at fratræde, af helbredsmæssige grunde,   indkalder
bestyrelsen herved til ekstraordinær generalforsamling
i klubbens lokaler      
             
    Tirsdag d. 21. Januar 2020 kl. 19.00
             
             
Dagsorden:        
1   Valg af dirigent      
2   Valg af stemmeudvalg  
3   Optælling af stemmeberettigede  
4   Valg af ny formand.      
    Bestyrelsen foreslår Kenn Petersen
5   Eventuelt        
             
             
             
             
             
             
Med venlig hilsen      
Taastrup Billard Klub´s bestyrelse